Monday, August 19, 2013

Tweet from tochsr (@tochsr)

tochsr (@tochsr)
Most heard Pilipino words on TV (last word syndrome):

Nagmistulang. Lumikas. Humupa. (Seemed like. Evacuate. Recede).  From the morning news.

Humagupit-Beat hard repeatedly.  Ragasa- Impetuous.  Lumusong-Descend.  Walang humpay-Unceasing attack.  Hinakayat-Trickling of water.  Nanalasa-Impetuous wind.  Rumaragsa-Deluge.  Delubyo-Disaster, great amount of rainfall.  Pumalaot-Get in the middle.  Manaka-naka-Intermittent.  Di-matinag-Unmovable.  From the late night news over State of the Nation.

Mga salitang nadagdag sa bokabolaryo ko mula sa news TV habang nagsabay ang Habagat at si Maring sa Luzon na nagdulot ng matinding baha sa Kamaynilaan at sa probinsya ng Bataan, Rizal, Laguna at Cavite.
 

Download the official Twitter app here

No comments:

Post a Comment